Sosyal Aktiviteler

Her çocuğun kendine özgü bir bedeni ve ritmi olduğu farkındalığıyla dans çalışmaları kurgulanır. Bu çalışmalarda öğrenci, ritim algısını aktarabilmek üzerine hareketli uygulamalar yapar. Bu uygulama dersin başından sonuna kadar var olan bir sistemin içinde yer alır. Müziği doğru duyma, doğru aktarabilme, koordinasyon ve iletişim yapılan çalışmanın önceliğidir. Isınma ve esneme çalışmalarıyla da vücudun hareket kapasitelerini geliştirmeye yönelik hareketler uygulanır. Bireysel ve grup çalışmasıyla, birlikte hareket edebilme algısının gelişimine yönelik egzersizler yapılır. Süreç içinde öğrenilen her hareket dans kompozisyonu içine eklenerek dans cümleleri oluşturulur ve derslerde tekrarlanır. Böylece hareket hafızası ve öğrenileni aktarma gelişimi de sağlanır.
El Sanatları Kulübünün amacı; öğrencilerimizin kendilerini sanat yoluyla ifade etmesini, özgün tasarımlarla yaratıcılığını ve özgüvenini geliştirmesini sağlamaktır. Kulübümüzde, bireysel ve grup çalışmaları ile öğrencilerimizin yetenek ve ilgilerini destekleyerek çeşitli resim teknikleri ve farklı malzemelerle özgün, yaratıcı ve eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalar sırasında sanat ve sanatçılar hakkında temel bilgiler verilerek öğrencilerin sanata olan ilgi ve istekleri desteklenmektedir.
Fen Bilimleri kulübü bilimsel ve teknolojik bakımdan, büyük keşiflerin yapıldığı ve pek çok yeni buluşun hayata geçirildiği süreçte öğrencilerimizi bilinçlendirmek, onlara farklı bakış açıları ve bilimsel çalışmaların temellerini kazandırmak için kurulmuştur. Fen Bilimleri kulübünün hedefi, öğrencilerin bilim, fen ve teknolojiye olan meraklarını arttırmak, doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, projeler, buluşlar yapmalarına teşvik etmek, bilim insanlarını ve çalışmalarını öğrenmelerine destek olmaktır. Kulüp hedefleri kapsamında deneyler, belgesel gösterimleri ve maket çalışmaları gibi araştırma ve hayal gücü geliştirmeye yönelik aktiviteler yapılmaktadır. Bu süreçte öğrencilerimizin bilime duydukları ilgiyi artırmayı, öğrencileri bir üst öğretim kurumuna hazırlamayı ve onları toplumda bilimsel okur- yazar düzeyine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz arasında güncel olan bilimsel konuları araştırmak, deneyler yapmak, projeler tasarlayıp hazırlamak, bilim tarihi ile ilgili araştırma yapmak ve bilimsel dergi ve yayınları takip etmek gibi etkinlikler bulunur.
Fun Club’ta en önemli ve öncelikli amacımız öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmektir. Bu amacımız doğrultusunda her hafta farklı etkinlikler planlayıp uygulamaktayız. Bu planımıza, öğrencilerimizin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirici çeşitli aktiviteleri dâhil ediyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz, İngilizceyi yaşayarak ve yaparak öğrenirlerken bu dili kullanmayı alışkanlık haline getirirler.
Kodlama, bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır. Kodlama öğrenmek insana; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırır. Robot Destekli Kodlama Eğitimi ile çocuklarımızın fikir üretebilen ve fikirlerini teknolojik araçları kullanarak hayata geçirebilen, problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilen, sistemli ve yaratıcı düşünebilen, en kısa ve en kalıcı çözüm önerilerini sunabilen üretken bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.
Satranç oyununun kurallarını ve temel ilkelerini öğrenmek ana hedeftir. Satranç, kişilerin düşünme becerilerini ve analiz yeteneğini geliştirir ve plan kurma, strateji geliştirme konularında katılımcılara yaratıcı çözümler üretmenin yolunu açar. Kulübe katılan öğrencilerimiz çalışmalar sonucunda farklı durumlarda doğru seçimleri yapabilme, olayları farklı açılardan algılayabilme, ayrıntıları fark edip yorum yapabilme becerileri kazanırlar.
Spor kulübümüzün ilk hedefi, grup halinde oyunlar planlayarak çocuklarımızın hareketliliğini sağlamaktır.Oyunların içeriğinde ne olursa olsun, kazanma hedefini tamamen ön plana çıkarmadan, öncelikle yardımlaşma bilincinin oluşmasını hedefleriz.Kişisel güvenlerine katkı sağlayacak, birey olarak karar verme becerilerini geliştireceek, sorumluluk almalarını kolaylaştıracak yarışma ve turnuvalar ders planımız içinde yer almaktadır.Oyunla harmanladığımız yarışmalarda, çabukluk, kuvvet, dayanıklılık, sürat, denge, koordinasyon ve konsantrasyonunu belli bir hedef üzerinde yoğunlaştırma becerilerinin, her birinin gelişmesini sağlamak, spor kulübümüzün uzun vadeli en önemli hedefidir.
Okulumuz Tiyatro Kulübünde, öğrencilerimiz, diksiyon, vurgulama, tonlama, yaratıcı hareket, ritim, mimik, jest ve yaratıcı yazarlık gibi çalışmalarla sahneye hazırlanırlar. Tiyatro Kulübü, Efdal Kültür Sanat şenliği için seçilmiş bir oyunu sahneye koyar ve seyircilerin beğenisine sunar. Kulüp öğrencileri edebiyatla iç içe geçen derslerde, tiyatro sanatının temel kavramlarını tanırlar.
Yaratıcı kitap okuma klübü olarak okumak eyleminin bir yaşam biçimi olduğunu benimsetmeye çalışıyoruz.Yaratıcı okumanın ise aslında okumak eyleminin sorgulama ve deneysel kısmı olduğunu metin ,yazar ve okuyucu odaklı olarak gerçekleşmesi gerekliğini savunuyoruz.Amaç kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve ileriki aşamalarda minik öykü yazarlığına uzayacak heyecanlı bir serüven içinde olabilmeyi sağlamaktır.
Zumba kursunun temel amacı öğrencilerimize form kazandırmak ve klasik egzersiz hareketlerini bir kenara bırakarak dans etmeyi eğlenerek öğrenmesini sağlamaktır. Çocuklarımız, ister spor ister dans olarak görsün, farkına varmadan Zumba kursu ile hem iyi bir dansçı hem de iyi bir sporcu olabilirler. Kursumuz dans öğretmenimiz Sayın Özlem Güde eşliğinde Katerina Polat tarafından yönetilecektir.
Satranç kursunun temel amacı öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirmek, dikkat ve konsantrasyon süresini uzatmaktır. Kursumuz satranç öğretmenimiz Sayın Sonnur Düzgün tarafından yönetilecektir.
Yaratıcı dramanın temel hedefi dikkat becerisini ve konsantrasyonu geliştirmek, beden farkındalığı ile bedenin olanaklarını keşfetmek, duyguları, özgüveni ve yaratıcılığı geliştirmek, imgelem ve hayal gücünü geliştirmek, sosyal iletişim ve kendini ifade etme becerisini güçlendirmek
-Problem çözme becerisi kazandırmak
-Farklı olana saygı duymayı geliştirmek
-Hikâye anlatıcılığı çalışmaları ile yaratıcılığı güçlendirmek
Yaratıcı drama ve yazarlık kursu öğretmenimiz Şeyda Ayan’dır.
Müzik hayatımızın her alanında çalışırken, otururken, eğlenirken veya yolculuk ederken hep bizimledir. Yapılan birçok araştırmalar ritim duygusunun çocukların zihinsel gelişiminde büyük rol oynadığını vurgularken beynin gelişimine ve sinir sistemine faydası olduğunu ortaya koymuştur. Ritim eğitiminin temel amacı, çocuklarda motor becerileri geliştirmek, stres düzeyini azaltmak ve çocuğun yaşam kalitesini arttırmaktır. Ritim kursu, halk oyunları ve ritim öğretmenimiz Sayın Ayhan İnanlı tarafından yönetilecektir.
Basketbol, genel anlamda her spor dalının sağladığı fiziksel gelişimi sağlamakla birlikte, vücudun esneklik kazanmasına çok fazla yardımcı olur. Diğer takım sporlarından ayrıldığı nokta, yardımlaşmanın çok yüksek oranda gerekli olmasıdır. Basketbol, uzun ve kısa vadede hedef belirleyip bu hedeflere ulaşma konusunda yöntem geliştirmeyi öğretir ve bu hedeflere ulaşmak için grupla birlikte çalışma becerisini kazandırır. Basketbol oynayan çocuklar, görev ve sorumluluk alıp bunları yerine getirme konusunda oldukça başarılıdırlar. Okulumuzda açılacak basketbol kursu Beden Eğitimi öğretmenimiz Sayın Serdar Özvarış tarafından yapılacaktır.
Speaking kursu; ders saatlerinde öğrenilen alt yapıyı James LUYIMBAZI eşliğinde günlük sohbetlerle pratik etme imkanı sunar. Kurs, tamamen İngilizce konuşulan bir ortamda, günlük ve katılımcıların ilgisini çeken konularda yapılacak olan sohbetlerle İngilizce’yi gerçek hayatta kullanmaya yardımcı olacak içeriktedir.
Dönem boyunca kalem tutan, yazı yazıp matematik yapan minik eller şimdi bıçak kullanmayı öğreniyor, mutfağı keşfediyor, yemek yapmanın gizemli dünyası ile tanışıyorlar.
Şeflerimiz, önce mutfak terminolojisi, hijyen, güvenlik, masa düzeni ve tabak sunumu ile tanışıyor, en sevdikleri yemekleri elleriyle hazırlıyor, küçük yaşta mutfağı tanımayı, sevmeyi ve pek çok bilgiyi lezzetli ve keyifli bir ortamda öğreniyorlar.
Çocuğunuzun yemekle kurduğu ilişkiye derinlik kazandırmak ve mutfak sanatlarına duyduğu ilgiyi güçlendirmek istiyorsanız Gastronomi Atölyemize bekleriz. Kursumuz Sayın Arzu Altay eşliğinde gerçekleştirilecektir.