AKADEMİK UYGULAMALAR

Akademik Uygulamalar

Sıcak ve keyifli bir okul iklimi içerisinde, çocuklarımızı hayal güçlerini geliştirmelerini ve düşüncelerini yaratıcı çözümler üretmek için kullanmalarını sağlamak için yüreklendiririz. Çözüme ulaşmaktan ziyade, çözümü arayış süreci ve çabasının anlamlı olduğuna inanırız. Eğitim anlayışımızı geliştirirken eklektik bir yaklaşım izler, MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, High Scope, Scamper, Montessori, Gems, Reggio Emilia gibi dünyada yer kazanmış eğitim anlayışlarını inceler ve faydalanırız.

Dünyadaki eğitim gelişimini de takip ederek yeni fikirlerimize katkı sağlarız ve eğitim sistemimizi geliştiririz. Eğitim gruplarımızın yani çocuklarımızın özelliklerine en uygun eğitim şeklini kendi birikim, bilgi ve yenilik takibimizin birleşimi sonucunda oluştururuz. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün onayladığı Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan hedefleri çocuklarımızın tüm gelişim alanlarına hitap edecek şekilde uyarlarız. Çocuklarımızın bireysel ve kültürel özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına, istek ve beklentilerine özel, özgün programlar hazırlarız.

Eğitimcinin kendini geliştirmeden çocuklarımızı geliştiremeyeceğini unutmuyoruz. “Öğrenmenin yaşı yoktur” felsefesini benimsiyoruz ve çocuklarımızla birlikte bizler de kendimizi yenileyerek öğrenmeyi sürdürüyoruz. Geleneksel eğitim anlayışlarının denenmiş ve tecrübeye dayanan yanlarından faydalanarak, yenilikçi eğitim yöntemleri ve yeni düşünceler ışığında yolumuza devam ediyoruz.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Uluslararası Değerler Eğitimi Programı 1996 yılında tüm dünyadaki çocukların yaşam boyu öğrenme sürecinde öğretmenlerin çocukların hangi değerlere ihtiyacı olduğu üzerine yaptıkları tartışmalar sonucunda ortaya çıkan bir eğitim programıdır. Tüm dünyada 60 ülkede, Avrupa, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Amerika kıtalarında uygulamalar mevcuttur.

Değerler eğitimi çocukların yaşadıkları şiddet, büyüklük gösterme, saygı gibi sorunlar karşısında pozitif deneyimler kazanmalarını sağlayan etkilere sahiptir.

Değerler eğitimi kalpten ve zihinden gelen bilgilerle öğretir. Kişisel gelişmenin tüm dünyadaki farklı kültürlerin farklılıklarını kabul etmeye, pozitif değerlerin dünya üzerindeki tüm topluluklar için olduğuna inanır.

Efdal Okulları olarak Uluslararası Değerler Eğitimi Programı’nın okul öncesi dönem için uygun olan aşağıdaki temalarını seçerek eğitim programımızı zenginleştirdik.

• Mutluluk
• Saygı
• İş Birliği
• Sorumluluk
• Sevgi
• Birlik
• Barış
• Hoşgörü

Değerler eğitiminde yer alan çalışmalar çocukların duygularını tanımalarını, iletişim becerilerini geliştirmelerini, sevgi ve saygı değerlerini içselleştirmelerini sağlamaktadır. Bu konudaki etkinlikler, kişilerin yaşamda sahip olmaları gerektiğini düşündüğümüz cesaret, sorumluluk, adalet, erdemli olma, temkinli olma gibi değerlerin temelini oluşturmaya yöneliktir.

Olumlu insan ilişkilerinin yapıtaşları olan empati, saygı, bencil olmama, anlayış gösterme ve değer verme becerilerini çocuklarımızın davranışlarına yansıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca duygularını kontrol etmeyi, arkadaşlığı, zorlukları aşmayı, başkaları ile anlaşıp yapıcı yöntemlerle problem çözmeyi öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

DÜŞÜNME BECERİLERİ

Anaokulumuzda eğitimcilerimiz tarafından özel olarak hazırlanmış olan Düşünme Becerileri Programı, 3-14 yaş arası çocukların bilişsel işlevlerini geliştirmek üzere eğitim veren Türkiye’nin ilk ve tek Bütüncül (Holistik) düşünme becerileri merkezinin sunduğu bir eğitim programıdır.

Bu program yoluyla bilişsel işlevleri dengeli ve tutarlı şekilde gelişen öğrencilerimiz,

• Staraji geliştirir, planlama yapar
• Birbirinden bağımsız gelen bilgilerin arasında rahatlıkla bağlantı kurar.
• Bilgiyi işler ve nitelikli ürüne dönüştürür.
• Bilgiyi içselleştirir.
• Dikkat alanında gelişir, iyi dinler, iyi hisseder, iyi okur ve konsantre olduğu unsuru iyi bir şekilde tarif eder.

 

LEGO TIME

Lego grubunda bu alanda özel eğitimlerden geçen öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle belirlenen bir tema üzerinde Legolarla çalışmalar düzenliyor.

Okul öncesi öğrencilerinin kazanması gereken günlük ve sosyal yaşam becerilerine yönelik etkinlikleri kapsayan çalışmalarımızda aynı zamanda eğitim programımızın teması kapsamında yeni bilgiler de ediniyoruz.

Lego ile oynarlarken çocuklar için çok önemli olan ve gelecekteki yaşamlarını doğrudan etkileyecek bazı özellikleri kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Örnek mi? Hayal gücünü kullanma, kendine güven, bağımsızlık, yaratıcılık, sabır, kendini doğru ifade edebilme gibi…

Ayrıca; Küçük kas becerilerini destekleyerek okul öncesi dönemde ileriye dönük fiziksel kazanımlarda da bulunuyoruz.

Hayallerinin peşinden giden, meraklarını önemsediğimizi hisseden çocuklarımız kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri ortamda keyifli vakit geçiriyorlar.