DEĞERLERİMİZ

Değerlerimiz

EFDAL Okulları; Atatürkçü, sorgulayan, empati yapabilen, objektif, yardımsever, geleceğini planlayan, yeniliğe ve gelişime açık, çalışanına değer veren, ekip çalışması ve dayanışmaya önem veren bir kurumdur.

Eğitimin öğretim kadar önemli olduğu düşüncesinden hareketle amacımız;

  • Öğrencilerimizin okulu sevmelerini sağlamak,
  • Yaptığımız çalışmalarla mutlu bireyler yetiştirmek,
  • Sevgi, ilgi ve güven ortamı içinde öğrencilerimizin duygusal, sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerini temin etmek,
  • Okul-aile işbirliğiyle öğrencilerimize temel alışkanlıkları kazandırmak,
  • Öğrencilerimizin kendilerini özgürce ifade edebilmelerine, öz denetim kazanmalarına olanak sağlamak,
  • Yaratıcılıklarını geliştirmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarını sağlamak,
  • Okuma alışkanlığı kazandırmak, Yaşayarak ve gözleyerek öğrenmelerine fırsat vermek,
  • Ezbercilikten uzak; kavram, ilke ve genellemeleri kullanarak bunlar arasında ilişkilendirme, analiz etme ve muhakeme yoluyla öğrencilerimizin zihinsel becerilerini ön plana çıkarmak ve tüm bu özelliklerin davranış ve başarılarına yansıdığı mutlu bireyler yetiştirmektir.