EĞİTİM

Eğitim

Çalışmalarımızla, öğrencilerimizin zihinsel, bedensel yeteneklerini geliştirirken, ruhsal yönden de dengeli, sağlıklı, özgüven duygusu kazanmış bireyler olmalarını sağlamaktayız. Eğitim yöntemimiz; öğrenci merkezli olup; düşünen, sorgulayan, aldığı bilgiyi işleyebilen ve öğrenme alanları arasında ilişkiler kurabilen bireyler yaratmaya yöneliktir. Disiplinin olduğu yerde başarının olduğuna; eğitim ve öğretimde ise başarının yolunun sevgiden geçtiğine inanmaktayız.

Türkçe’yi düzgün kullanma, konuşmada akıcılık, kendini ifade edebilme, iletişim becerileri kazanma ve kelime dağarcığının gelişmesini hedeflenmektedir (Şarkı, şiir, bilmece, tekerlemeler, drama ve rol oynama çalışmaları, hikâye ve kukla etkinlikleri vb).
Değerler eğitiminde yer alan çalışmalar çocukların duygularını tanımalarını, iletişim becerilerini geliştirmelerini, sevgi ve saygı değerlerini içselleştirmelerini sağlamaktadır. Bu konudaki etkinlikler, kişilerin yaşamda sahip olmaları gerektiğini düşündüğümüz cesaret, sorumluluk, adalet, erdemli olma, temkinli olma gibi değerlerin temelini oluşturmaya yöneliktir.

Olumlu insan ilişkilerinin yapıtaşları olan empati, saygı, bencil olmama, anlayış gösterme ve değer verme becerilerini çocuklarımızın davranışlarına yansıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca duygularını kontrol etmeyi, arkadaşlığı, zorlukları aşmayı, başkaları ile anlaşıp yapıcı yöntemlerle problem çözmeyi öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz.
Günlük yaşamda kullanılan eşyalar, çevredeki tüm nesneler ve bunların özellikleri, matematik kavramları, bilişsel gelişimi destekleyen etkinliklerle öğretilir. Üç boyutlu öğrenmenin gerçekleşmesine yönelik çalışmalar yapılır ve kitap çalışmalarıyla pekiştirme sağlanır.
Çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek, el - göz koordinasyonunun gelişimine katkıda bulunmak, yaratıcılık ve estetik algılarının gelişmesini sağlamak amacıyla bireysel ya da grup halinde çeşitli çalışmalar yapılır.
Çocuklarımızın doğum günleri, yuva ve hazırlık sınıflarında Montessori Yöntemine göre arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte kutlanmaktadır. Yıl içinde eğitim programlarına paralel olacak şekilde konulara uygun ( Kırmızı renk partisi, pijama partisi, sonbahar partisi ) ya da sadece eğlendirme amaçlı partiler (maskeli balo, şapka partisi) de düzenlenir.
Çevredeki parklara, hayvanat bahçelerine, müzelere geziler düzenlenerek çocuklarımıza çevremiz tanıtılır. Eğitim etkinlikleri içinde, çocukların bu gezilerdeki gözlemlerini kullanabilecekleri çalışmalara yer verilir.
Çocuğa yaşadığı çevre ve dünya hakkında merakını giderici, hayatını kolaylaştırıcı bilgiler verilir. Kendi işlerini yapmasına, sorumluluk almasına yönelik temel yaşam becerileri öğretilir. “Yaşayarak ve gözleyerek öğrenme” anlayışımız doğrultusunda programda yer alan etkinlikler ve özel günler ile ilgili geziler, eğlenceler düzenlenir. Hazırlık sınıflarında satranç, ritm, ve laboratuar çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, kazandırdığı bilgi ve becerilerin yanında, başlanan işin sonuçlandırılması, işbirliği alışkanlıklarının kazandırılması açısından da önem taşımaktadır.
Özel Efdal Anaokulları’nda yabancı dil derslerinde uygulanan programın öğrencilerimizde istek ve merak uyandıran çalışmalarla donatılmış olması, öğrencilerin içsel motivasyonunu sürekli ayakta tutarak öğrenimi hayatın bir parçası haline getirir. Dil eğitimindeki amacımız, çocuklarımızın ana dillerinin haricinde başka dillerin, farklı seslerin ve farklı kültürlerin var olduğunu bilmelerini sağlamaktır. Amacımız öğrencilerimize İngilizceyi öğretirken dili oyun yoluyla, eğlenceli bir şekilde edindirmektir. Her çocuk farklı birer bireydir; doğaları ve yetenekleri birbirlerinden farklıdır. Önemli olan her bireyi olduğu gibi kabul edip öğrencilerimizi kendi yetenekleri doğrultusunda eğitmek ve bulundukları yerden bir adım daha öteye taşımaktır. Okulumuzda İngilizceyi öğretirken de bu ilkelere bağlı kalınır ve tek bir metot izlenmez. Eğitimimizin her zaman dinamik olması sağlanır. Bu nedenle şarkı, dans, diyalog kurma, kukla konuşturma, resim ve akıllı tahta kullanımı gibi etkinliklerle kurgulanan yabancı dil eğitim sürecimiz, çok yönlü metotların kullanılmasına dayanmaktadır. Eğitim saatlerinde işitsel, görsel, bedensel ve zihinsel materyallerin yer almasına önem verilerek her çocuğun farklı ilgi ve duyusuna hitap edilmekte, yabancı dili sevmeleri ve bunu eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaktadır. Kurumumuzda haftanın beş günü biri yabancı uyruklu olmak üzere seçkin üniversitelerden mezun, her biri pedagojik formasyon sahibi, alanında uzman toplam üç farklı yabancı dil öğretmeni görev yapmaktadır. İngilizce öğretmenleri haftanın üç günü tam gün, haftanın iki günü ise yarım gün kampüslerimizde bulunurlar. Dolayısıyla Efdal Anaokulu öğrencileri yaparak yaşayarak öğrenme anlamında her gün yabancı dil eğitimi alırlar. Öğrencilerimizin İngilizceyi yalnızca bir ders olarak değil; hayatlarının bir parçası olarak görmeleri için yabancı dil programımızda farklılıklar bulunmaktadır: • Öğrencilerimizin İngilizce olarak düşünmeyi bir beceri haline getirebilmelerini sağlamak amacıyla ‘Düşünme Becerileri’ dersi akademik ve sosyal olarak programımızı desteklemektedir. • Kore’den özel olarak getirttiğimiz ‘Say Pen’ (Konuşan Kalem) ile sürdürdüğümüz etkinliklerde, öğrencilerimiz kalemi kullanarak hem kitabı dinlerler hem de bilmedikleri kelimelerin anlamını öğrenirler. • Kuklalarla yapılan diyalog ve drama çalışmaları, resimli kartlarla oynanan oyunlar, ünite kartlarını içeren yer panoları ve posterleri küçük motor kaslarını geliştiren kitap çalışmaları ve etkinlikler, ‘Big Book’ kitaplarının okunup sonrasında hikayelerin dramatize edilmesi, ses CD’si, DVD ve akıllı tahta eşliğinde görsel ve işitsel eğitimin verilmesi, piyano eşliğinde öğrenilen şarkılar ve tekerlemeler öğrencilerimizin daha hızlı ve akıcı şekilde İngilizce öğrenmesini sağlayan etkinliklerimizdir. • Okulumuzda yabancı dilin doğal ortamında kullanılabilmesini desteklemek adına kampüslerin her alanı etkin bir şekilde değerlendirilmektedir. Mutfak etkinlikler, bahçe etkinlikleri, çeşitli görsel ve işitsel etkinliklerin hepsi grup öğretmenlerinin eşliğinde İngilizce olarak yapılır. • İngilizce derslerinde yapılan çalışmalar düzenli olarak internet üzerinden bülten halinde velilerimize aktarılır.