KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt İşlemleri

Ortaokul 2024-2025 Aday Kayıt Başvuru Bilgileri

İlgili yönetmelik gereği 2024-2025 öğretim yılında okulumuzun; 
 
5, 6, 7. ve 8.sınıflara ; 
Açık kontenjan dâhilinde, öğretim programları kazanımları dikkate alınarak yapılacak sınav, rehberlik görüşmesi ve okul yönetimince oluşturulan komisyonun değerlendirmesine göre öğrenci kabul edilecektir. 

0216 360 50 50’den detaylı bilgi alabilirsiniz.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM
Kayıt-Kabul ve Devam Okula Kayıt Yaşı Madde 15 — (Değişik:RG-21/7/2012-28360) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. Değişik:RG-14/08/2013-28735) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları, velisinin vereceği dilekçe ile; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise, ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.