SOSYAL AKTİVİTELER

Sosyal Aktiviteler

Her çocuğun kendine özgü bir bedeni ve ritmi olduğu farkındalığıyla dans çalışmaları kurgulanır. Bu çalışmalarda öğrenci, ritim algısını aktarabilmek üzerine hareketli uygulamalar yapar. Bu uygulama dersin başından sonuna kadar var olan bir sistemin içinde yer alır. Müziği doğru duyma, doğru aktarabilme, koordinasyon ve iletişim yapılan çalışmanın önceliğidir. Isınma ve esneme çalışmalarıyla da vücudun hareket kapasitelerini geliştirmeye yönelik hareketler uygulanır. Bireysel ve grup çalışmasıyla, birlikte hareket edebilme algısının gelişimine yönelik egzersizler yapılır. Süreç içinde öğrenilen her hareket dans kompozisyonu içine eklenerek dans cümleleri oluşturulur ve derslerde tekrarlanır. Böylece hareket hafızası ve öğrenileni aktarma gelişimi de sağlanır.
El Sanatları Kulübünün amacı; öğrencilerimizin kendilerini sanat yoluyla ifade etmesini, özgün tasarımlarla yaratıcılığını ve özgüvenini geliştirmesini sağlamaktır. Kulübümüzde, bireysel ve grup çalışmaları ile öğrencilerimizin yetenek ve ilgilerini destekleyerek çeşitli resim teknikleri ve farklı malzemelerle özgün, yaratıcı ve eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalar sırasında sanat ve sanatçılar hakkında temel bilgiler verilerek öğrencilerin sanata olan ilgi ve istekleri desteklenmektedir.
Enstrüman kulübümüzde öncelikli olarak kaliteli müziği ayırt etmek, müziği ve enstrümanını sevmek en önemli hedefimizdir. Keman ve gitar branşlarında işlenen derslerimizde öğrencilerimizin temiz ses elde etme becerilerinin gelişmesi ile sabır, disiplin, motivasyon, estetik, başarı, iş birliği, dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı ve sorumluluk değerlerine ulaşması amacımızdır. Bu çalışmalar doğrultusunda Türk ve Dünya müziği repertuarında birçok eser seslendiren öğrencilerimize, yapılan etkinliklerde hem bireysel hem de birlikte çalma becerisini kazandırmak hedeflenir.
Fen ve Teknoloji kulübünün hedefi, öğrencilerin bilim, fen ve teknolojiye olan meraklarını arttırmak, doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, projeler ve buluşlar yapmalarını teşvik etmek ve bilim insanlarını ve çalışmalarını öğretmektir. Kulüp hedefleri kapsamında deneyler, belgesel gösterimleri ve maket çalışmaları gibi araştırma ve hayal gücü geliştirmeye yönelik aktiviteler yapılmaktadır.
Kodlama, bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır. Kodlama öğrenmek insana; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırır. Kodlama Eğitimi ile çocuklarımızın fikir üretebilen ve fikirlerini teknolojik araçları kullanarak hayata geçirebilen, problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilen, sistemli ve yaratıcı düşünebilen, en kısa ve en kalıcı çözüm önerilerini sunabilen üretken bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.
Masa tenisi, özellikle el-göz, el-ayak koordinasyonunun gelişmesinde önemli katkı sağlar, bireysel olarak karar alma becerisi kazandırmayı hedefler. Masa tenisi çalışmalarımızda; yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli yarışmalarla sahnelenir. Kulüp öğrencilerimiz, okul içi ve okul dışında yapılacak yarışmalara isteğe bağlı olarak katılabilirler.
Dans ile birleştirdiğimiz ve ilgi çekici olaylarla bütünleştirdiğimiz eğlenceli bu sahne gösterisinde amacımız öğrencilerin motivasyon, odaklanma, anlama, dinleme alışkanlıklarını popüler müzikaller ile ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda jest, mimik, hareket, doğaçlama, metin üzerinde çalışabilme, dramaturji, dekor, kostüm, makyaj, sahne sanatları becerilerini geliştirebilmek için yaratılan bu alanda öğrencilerin müzikal kültürüne aşina olmaları da hedeflenmiştir.
Satranç oyununun kurallarını ve temel ilkelerini öğrenmek ana hedeftir. Satranç, kişilerin düşünme becerilerini ve analiz yeteneğini geliştirir ve plan kurma, strateji geliştirme konularında katılımcılara yaratıcı çözümler üretmenin yolunu açar. Kulübe katılan öğrencilerimiz çalışmalar sonucunda farklı durumlarda doğru seçimleri yapabilme, olayları farklı açılardan algılayabilme, ayrıntıları fark edip yorum yapabilme becerileri kazanırlar.
Kulübün ana hedefi el becerisini geliştirme ve yaratıcı düşünce gücünü kullanabilme alanlarında katılımcılara destek olmaktır. Farklı malzemeler ile yaratıcılığın birleştiği takı tasarım sürecinde öğrencilere tasarım aşaması konusunda temel bilgiler verilir. El-göz koordinasyonu ve dikkat gelişimine de katkı sağlayan takı tasarım süreci sonunda yaratılan eserler katılımcıların isteğine bağlı olarak okulumuzda sergilenir.
Okulumuz Tiyatro Kulübünde, öğrencilerimiz, diksiyon, vurgulama, tonlama, yaratıcı hareket, ritim, mimik, jest ve yaratıcı yazarlık gibi çalışmalarla sahneye hazırlanırlar. Tiyatro Kulübü, Efdal Kültür Sanat şenliği için seçilmiş bir oyunu sahneye koyar ve seyircilerin beğenisine sunar. Kulüp öğrencileri edebiyatla iç içe geçen derslerde, tiyatro sanatının temel kavramlarını tanırlar.