SOSYAL AKTİVİTELER

Sosyal Aktiviteler

Her çocuğun kendine özgü bir bedeni ve ritmi olduğu farkındalığıyla dans çalışmaları kurgulanır. Bu çalışmalarda öğrenci, ritim algısını aktarabilmek üzerine hareketli uygulamalar yapar. Bu uygulama dersin başından sonuna kadar var olan bir sistemin içinde yer alır. Müziği doğru duyma, doğru aktarabilme, koordinasyon ve iletişim yapılan çalışmanın önceliğidir. Isınma ve esneme çalışmalarıyla da vücudun hareket kapasitelerini geliştirmeye yönelik hareketler uygulanır. Bireysel ve grup çalışmasıyla, birlikte hareket edebilme algısının gelişimine yönelik egzersizler yapılır. Süreç içinde öğrenilen her hareket dans kompozisyonu içine eklenerek dans cümleleri oluşturulur ve derslerde tekrarlanır. Böylece hareket hafızası ve öğrenileni aktarma gelişimi de sağlanır.
El Sanatları Kulübünün amacı; öğrencilerimizin kendilerini sanat yoluyla ifade etmesini, özgün tasarımlarla yaratıcılığını ve özgüvenini geliştirmesini sağlamaktır. Kulübümüzde, bireysel ve grup çalışmaları ile öğrencilerimizin yetenek ve ilgilerini destekleyerek çeşitli resim teknikleri ve farklı malzemelerle özgün, yaratıcı ve eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalar sırasında sanat ve sanatçılar hakkında temel bilgiler verilerek öğrencilerin sanata olan ilgi ve istekleri desteklenmektedir.
Fen Bilimleri kulübü bilimsel ve teknolojik bakımdan, büyük keşiflerin yapıldığı ve pek çok yeni buluşun hayata geçirildiği süreçte öğrencilerimizi bilinçlendirmek, onlara farklı bakış açıları ve bilimsel çalışmaların temellerini kazandırmak için kurulmuştur. Fen Bilimleri kulübünün hedefi, öğrencilerin bilim, fen ve teknolojiye olan meraklarını arttırmak, doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, projeler, buluşlar yapmalarına teşvik etmek, bilim insanlarını ve çalışmalarını öğrenmelerine destek olmaktır. Kulüp hedefleri kapsamında deneyler, belgesel gösterimleri ve maket çalışmaları gibi araştırma ve hayal gücü geliştirmeye yönelik aktiviteler yapılmaktadır.

Bu süreçte öğrencilerimizin bilime duydukları ilgiyi artırmayı, öğrencileri bir üst öğretim kurumuna hazırlamayı ve onları toplumda bilimsel okur- yazar düzeyine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz arasında güncel olan bilimsel konuları araştırmak, deneyler yapmak, projeler tasarlayıp hazırlamak, bilim tarihi ile ilgili araştırma yapmak ve bilimsel dergi ve yayınları takip etmek gibi etkinlikler bulunur.
Kodlama, bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır. Kodlama öğrenmek insana; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırır. Kodlama Eğitimi ile çocuklarımızın fikir üretebilen ve fikirlerini teknolojik araçları kullanarak hayata geçirebilen, problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilen, sistemli ve yaratıcı düşünebilen, en kısa ve en kalıcı çözüm önerilerini sunabilen üretken bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.
Masa tenisi kulübünün temel amacı, okul takımı hazırlıklarına destek vermek, küçük yaş kategorisinde yer alan öğrencilerimizi ilerki yıllarda takım için daha hazırlıklı hale getirmektir.Ders içersinde, farklı yaş kategorilerinde mini turnuvalar düzenlemekteyiz.Bu turnuvalarla maç deneyimine en yakın tecrübeyi kazanmalarını hedefliyoruz.

Zaman zaman takım halinde turnuvalara yer vererek, kendi içlerinde taktiksel planlar yapmalarına olanak sağlamış oluyoruz.Bireysel takım turnuvalarında ise, karşılaştığı problemi belirleme, bu problem için çözüm üretme ve sorumluluk alma becerilerinin gelişmesini hedefliyoruz.
Matematik kulübünde yapılan çalışmalardaki hedefimiz; matematiksel düşünceyi geliştirme, çözüm yöntemlerini ve mantığını günlük yaşantıya adapte etme ve hayatı kolaylaştırma, bir probleme farklı açılardan çözüm bulabilme, zihinsel becerileri geliştirme ve matematiği sadece bir ders değil bir düşünme sistemi olarak öğrencilere kavratmaktır.
Satranç oyununun kurallarını ve temel ilkelerini öğrenmek ana hedeftir. Satranç, kişilerin düşünme becerilerini ve analiz yeteneğini geliştirir ve plan kurma, strateji geliştirme konularında katılımcılara yaratıcı çözümler üretmenin yolunu açar. Kulübe katılan öğrencilerimiz çalışmalar sonucunda farklı durumlarda doğru seçimleri yapabilme, olayları farklı açılardan algılayabilme, ayrıntıları fark edip yorum yapabilme becerileri kazanırlar.
“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir.”
M. Kemal ATATÜRK

Efdal Tarih Kulübü olarak, öğrencilerimizin, tarih alanındaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamayı, sosyal, düşünsel ve kültürel yaşamlarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimizde ortak tarih, sanat ve kültür bilincine zemin oluşturmak için;
ülkemizdeki veya yakın çevremizdeki tarihi unsurların incelenmesi, tarihi olayların ve önemli isimlerin incelenmesi, tarihi kitapların ve diğer yazın türlerinin incelenmesi doğrultusunda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.Çalışmalar sonunda, dününü ve bugününü anlayan ve doğru bir gelecek planlaması yapabilen, değerlerine sahip çıkan ve etkili iletişim kurma becerilerini geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Okulumuz Tiyatro Kulübünde, öğrencilerimiz, diksiyon, vurgulama, tonlama, yaratıcı hareket, ritim, mimik, jest ve yaratıcı yazarlık gibi çalışmalarla sahneye hazırlanırlar. Tiyatro Kulübü, Efdal Kültür Sanat şenliği için seçilmiş bir oyunu sahneye koyar ve seyircilerin beğenisine sunar. Kulüp öğrencileri edebiyatla iç içe geçen derslerde, tiyatro sanatının temel kavramlarını tanırlar.
Kulübümüzün amacı, öğrencilerimizin tüm yeteneklerini konuşturarak okumayı ödev olmaktan çıkaracakları, yazıyla kendilerini ifade edebilme yetisi kazanacakları bir ortamda özgün çalışmalar ortaya çıkarmak,

Öğrencilerin dönem boyunca yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkardıkları ürünlerle kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bularak özgüvenlerini geliştirmektir.
Bu kulüpte öğrencilerimiz , İngilizce dil becerilerini geliştirirken uygulanan çalışmalarla bir konu üzerine düşünüp , gruplar oluşturup tartişma yapmaktadır.Böylece dil becerilerini düşünsel düzeye taşınmaktadırlar .

Uygulanan Aktivitelerimiz ;
TED Talks ,
Public Speaking ,
Puzzles ,
Riddles -Brain Teasers ,
Debates ,
Discussions,
Saving Environment
Dönem boyunca kalem tutan, yazı yazıp matematik yapan minik eller şimdi bıçak kullanmayı öğreniyor, mutfağı keşfediyor, yemek yapmanın gizemli dünyası ile tanışıyorlar.
Şeflerimiz, önce mutfak terminolojisi, hijyen, güvenlik, masa düzeni ve tabak sunumu ile tanışıyor, en sevdikleri yemekleri elleriyle hazırlıyor, küçük yaşta mutfağı tanımayı, sevmeyi ve pek çok bilgiyi lezzetli ve keyifli bir ortamda öğreniyorlar.
Çocuğunuzun yemekle kurduğu ilişkiye derinlik kazandırmak ve mutfak sanatlarına duyduğu ilgiyi güçlendirmek istiyorsanız Gastronomi Atölyemize bekleriz. Kursumuz Sayın Arzu Altay eşliğinde gerçekleştirilecektir.
Speaking kursu; ders saatlerinde öğrenilen alt yapıyı James LUYIMBAZI eşliğinde günlük sohbetlerle pratik etme imkanı sunar. Kurs, tamamen İngilizce konuşulan bir ortamda, günlük ve katılımcıların ilgisini çeken konularda yapılacak olan sohbetlerle İngilizce’yi gerçek hayatta kullanmaya yardımcı olacak içeriktedir.
Basketbol, genel anlamda her spor dalının sağladığı fiziksel gelişimi sağlamakla birlikte, vücudun esneklik kazanmasına çok fazla yardımcı olur. Diğer takım sporlarından ayrıldığı nokta, yardımlaşmanın çok yüksek oranda gerekli olmasıdır. Basketbol, uzun ve kısa vadede hedef belirleyip bu hedeflere ulaşma konusunda yöntem geliştirmeyi öğretir ve bu hedeflere ulaşmak için grupla birlikte çalışma becerisini kazandırır. Basketbol oynayan çocuklar, görev ve sorumluluk alıp bunları yerine getirme konusunda oldukça başarılıdırlar. Okulumuzda açılacak basketbol kursu Beden Eğitimi öğretmenimiz Sayın Serdar Özvarış tarafından yapılacaktır.
Müzik hayatımızın her alanında çalışırken, otururken, eğlenirken veya yolculuk ederken hep bizimledir. Yapılan birçok araştırmalar ritim duygusunun çocukların zihinsel gelişiminde büyük rol oynadığını vurgularken beynin gelişimine ve sinir sistemine faydası olduğunu ortaya koymuştur. Ritim eğitiminin temel amacı, çocuklarda motor becerileri geliştirmek, stres düzeyini azaltmak ve çocuğun yaşam kalitesini arttırmaktır. Ritim kursu, halk oyunları ve ritim öğretmenimiz Sayın Ayhan İnanlı tarafından yönetilecektir.
Yaratıcı dramanın temel hedefi dikkat becerisini ve konsantrasyonu geliştirmek, beden farkındalığı ile bedenin olanaklarını keşfetmek, duyguları, özgüveni ve yaratıcılığı geliştirmek, imgelem ve hayal gücünü geliştirmek, sosyal iletişim ve kendini ifade etme becerisini güçlendirmek
-Problem çözme becerisi kazandırmak
-Farklı olana saygı duymayı geliştirmek
-Hikâye anlatıcılığı çalışmaları ile yaratıcılığı güçlendirmek
Yaratıcı drama ve yazarlık kursu öğretmenimiz Şeyda Ayan’dır.


Satranç kursunun temel amacı öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirmek, dikkat ve konsantrasyon süresini uzatmaktır. Kursumuz satranç öğretmenimiz Sayın Sonnur Düzgün tarafından yönetilecektir.
Zumba kursunun temel amacı öğrencilerimize form kazandırmak ve klasik egzersiz hareketlerini bir kenara bırakarak dans etmeyi eğlenerek öğrenmesini sağlamaktır. Çocuklarımız, ister spor ister dans olarak görsün, farkına varmadan Zumba kursu ile hem iyi bir dansçı hem de iyi bir sporcu olabilirler. Kursumuz dans öğretmenimiz Sayın Özlem Güde eşliğinde Katerina Polat tarafından yönetilecektir.