SOSYAL AKTİVİTELER

Sosyal Aktiviteler

Eğitim ve öğretimin yanında öğrencilerimizin güzel sanatlar ve spor alanlarında yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri açısından okulumuzda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalar günlük eğitim planlarındaki konulara paralel olacak şekilde, grup ve sosyal kol öğretmenlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilmekte, bu çalışmalarda teknolojik araçların kullanılmasına önem verilmektedir.

Yuva sınıflarımız, daha çok rahatlatıcı ve kurallı olmayan oyunların yer aldığı bir programla güne başlar ve çocuklar kendilerini hazır hissettikçe sosyal etkinliklere ve kurallı oyunlara katılırlar. Yuvadaki sosyal etkinlikler Müzik, İngilizce, Dans, Drama çalışmalarıdır.

Hazırlık sınıflarında yer alan sosyal etkinlikler ise Müzik, İngilizce, Dans, Drama, Laboratuar (Fen ve doğa çalışmaları), Ritim, Orff, ve Satrançtir. 

Müzik öğretmenlerimiz tarafından verilen Orff eğitiminde şarkı, enstrüman ve ritim aletlerinin (bongo, conga, timbol, marakas, guiro, clave, ganza, surdo, agogo, metal çan, apito) kullanıldığı çalışmalar ve koro çalışmaları yer almaktadır.
Okul öncesi eğitim programımızda yer alan ve sınıflarda yürütülen fen ve doğa çalışmalarında, çocuklarımızın soru-cevap tekniği ile çevrelerindeki doğa olaylarını gözlemlemeleri ve anlamaları sağlanır.

Yağmur nasıl yağar, ekmek nasıl mayalanır, gece-gündüz nasıl oluşur, mikrop nedir, çevremizi nasıl temiz tutarız” gibi sorularla çocuklarımızın düşünmeleri ve öğretmenin rehberliğinde neden-sonuç ilişkileri kurmaları sağlanır. Okulumuzun Fen laboratuvarında Fen Bilgisi Öğretmeni ile yapılan çalışmalara destek verilir.
Dans öğretmeni eşliğinde modern dans ve klasik bale çalışmalarına yer verilmektedir. Bunlar çocukların estetik algılarını geliştiren ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunan çalışmalardır.
Halk oyunları öğretmenimiz davul, zurna, akordeon gibi geleneksel müzik aletlerini ve yöresel giysileri çocuklarımıza tanıtır. Yöresel oyunları müzik eşliğinde kendi kültürüne uygun bir şekilde öğreterek onlara sevdirir.
Satranç öğretmeninin yürüttüğü çalışmalarla çocuklarımızın eğlenirken bilişsel becerilerinin de gelişmesini sağlamaktadır. Bireysel eğitimden sonra çocuklar gruplara ayrılarak karşılıklı oynama düzenine geçerler. Sene sonuna doğru satranç turnuvası düzenlenir ve derece alanlara törenle altın-gümüş-bronz madalyaları, tüm öğrencilere Katılım Belgesi ve armağanlar verilir.