EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Eğitim Sistemimiz

Efdal’de güne kitap okuyarak başlarız. Her gün ilk 15 dakika kitap okuma saatimizdir. Bunun yanında haftada 2 ders saati “Kitap Okuma” dersimiz bulunmaktadır. Bu dersimizde sene başında seçilen güdümlü kitaplar okunarak kitap inceleme çalışması yapılır. Kitap Okuma dersimizi sınıf öğretmenlerinin dışında ayrı bir öğretmen ile yaparak öğrencilerimizin anlama, yorumlama ve çıkarım yapabilme becerilerini geliştirmeyi hedefleriz. Her sabah uygulanan okuma saatinde ise öğrencilerimiz beğendikleri ve kendi seçtikleri kitapları okurlar. Ayrıca 10. Ders saatimiz de ‘Ödev Saati’ olarak kullanılır ve öğrencilerin gün içinde öğrendiklerini pekiştirecekleri uygulamalar bu saatte tamamlanır.

1.sınıftan itibaren İLETİŞİM DEFTERİ kullanılır. Bu defter ,veli ile öğretmen – okul arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Ödevlerimiz, gezilerimiz, duyurularımız velilerimize bu defter ve VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi)ile iletilmektedir.

Okulumuzda, 4. Sınıftan itibaren OKULİSTİK DENEME SINAVI ve OKULİSTİK DEĞERLENDİRME SINAVI ilgili firmadan temin edilerek uygulanmaktadır. Ölçme değerlendirme sonucunda öğrenci bazında inceleme yapılır ve hedef puanlamaya göre sınıf çalışması ve telafi sınavları yapılır. Devamsızlığı uzun süren çocuklarımız için akademik tamamlamalar yapılır ve akademik eksiklikleri olan çocuklarımız için sınıf veya bireysel öğretmenimiz tamamlama çalışması yaparlar.

4. sınıflarımızda ayrıca klasik sınavlar uygulanmaktadır. 4. sınıf öğrencilerimize BAŞARININ YOLU SEMİNERİ ile ortaokul çalışma prensipleri ve yeni sınav yönetmelikleri tanıtılmaktadır. Ünitelerimiz Düşünme Becerileri–Değerler Sistemi Etkinlikleri ile pekiştirilir. 

İlkokul sınıflarımıza nakil öğrenci alışlarında İngilizce ve diğer derslerden öğretmenlerimiz tarafından uyum programı hazırlanır, öğrencilerimiz bu program sayesinde okul açılmadan öğretmenleriyle tanışmış, yeni okullarına uyum sağlama sürecini etkili ve kolay bir şekilde geçirmiş olurlar. Bu süreçte rehber öğretmenlerimiz de hazırladıkları program ve yaptıkları görüşme ve gözlemlerle öğrencilerimize destek olurlar. 

lkokulda öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştirmek, problemlerin farklı çözüm yollarını bulmalarını sağlamak için GeniuSpy Danışmanlık Merkezi ile birlikte “Düşünme Becerileri” dersi yapmaktayız. Her hafta farklı bir etkinlikle çocuklar oyun oynayarak mantık yürütmeyi, strateji geliştirmeyi ve bir plan dâhilinde sonuca ulaşmayı öğrenirler. Ayrıca Değerler Eğitimi programımız ile:

·        Öğrencilerimizi; üreten, paylaşan, çözüm odaklı, tüm canlıların yaşam haklarına saygılı, duyarlı, vicdanlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleriz.

·        Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık

·        “Sorumluluk sadece öğrenilmez, yaşanması gereklidir.” ilkesiyle yürüttüğümüz “Sosyal Sorumluluk” projelerimizle öğrencilerimize farklılıklara saygı duymalarını öğretiriz.

Sınavlar;
İlkokulda sınavlar 4. Sınıfımızda başlar.

·        Öğrencilerimizin karnedeki puanını oluşturan klasik sınavlar: Her dönemde haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerden iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır.

·        OKULİSTİK sınavları her dönemde üç tane uygulanır. Bu ölçme değerlendirme sonucunda öğrencilerimizin derslerdeki kazanımları değerlendirilir. Bu sınavlar öğrencilerimizi daha kalabalık gruplar içerisinde değerlendiren sınavlardır.

·        Sınavların sonucunda öğrencilerimizin öğrenmelerinde görülen eksiklikler bireyler çalışmalarla tamamlanır.

·        Okul Deneme Sınavı: Her dönemde üç sınav yapılır.